Leeg

Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving


Tata Steel Nederland wil in 2030 5 megaton minder CO2 uitstoten en belooft in 2045 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zijn extra ambities voor verbetering van de leefomgeving opgenomen in de nieuwe Expression of Principles. Deze intentieverklaring is vandaag door de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata Steel ondertekend. Hoewel de intentieverklaring (Expression of Principles) niet bindend is, is deze intentieverklaring wel richtinggevend. Het document dient als raamwerk voor de maatwerkafspraak tussen de overheid en Tata Steel.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg