Leeg

Nieuws

 • Weer plaatst Tennet moeiteloos € 1 mrd groene obligaties
  Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft € 1 mrd uit de markt gehaald met de uitgifte van groen geoormerkt schuldpapier. Tennet gebruikt de green bonds om de installatie van stopcontacten op zee voor Nederlandse en Duitse offshore... 29-03
 • Hoe corruptie klimaatverandering aandrijft
  Campagnes tegen corruptie hebben in 2016 een reeks cruciale overwinningen behaald. Een belangrijke was de aansprakelijkheid garanderen voor één van de meest slinkse deals van ‘Big Oil’: het verwerven van het Nigeriaanse offshore olieveld OPL 245 door Koninklijke Shell en Eni, het grootste bedrijf van Italië, in 2011. Afgelopen december klaagde de Economic and Financial […] 28-03
 • Nieuwe kamerleden krijgen 200.000 handtekeningen voor CETA referendum
  Op de eerste echte werkdag voor de leden van de nieuwe Tweede Kamer bood het Platform TTIP CETA Referendum ruim 200.000 handtekeningen aan Tweede Kamerleden aan Emile Roemer en Maarten Hijink (SP), Kees Verhoeven (D66), Gijs van Dijk (PvdA), Marianne Thieme(PvdD) en Isabelle Diks (GL) aan. Hiermee willen de 13 maatschappelijke organisaties achter het Platform […] 28-03
 • Nieuwe Europese spelregels voor meten milieuprestaties van producten
  Hoe weet je of de claim over duurzaamheid of milieuprestatie van een product klopt? Dat is niet eenvoudig. Er bestaan in ieder geval honderden duurzaamheidslabels en die gaan over verschillende duurzaamheidaspecten. Een deel van deze labels claimt ook milieuprestaties. Deze claims kunnen kwalitatief en indirect zijn: beter voor het milieu (bedrijfsclaims)of binnen bepaalde milieugrenzen (Milieukeur) […] 28-03
 • Het roer moet snel om in de voedselproductie
  Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking voeden? Een prangende vraag met de groei van 7 naar 10 miljard mensen in 2050 in het verschiet en steeds meer signalen dat de huidige productie- en consumptiewijze spaak loopt. De FAO heeft er een nieuw rapport aan gewijd. Door de groeiende druk op de natuur, sociale ongelijkheid en […] 26-03

Welkom op de portal voor de Milieu Professionals

De website voor de milieu professionals is in zeer nauwe samenwerking gemaakt met o.a.  milieumanagers, milieuadviesbureaus, milieu bewuste bedrijven om zo verschillende milieuproblematieken bespreekbaar te maken.

De website milieu professionals is het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals en alle aanverwanten bedrijfssectoren, en bied voor de milieuprofessional het platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en uiteraard het debat voor de milieuprofessional.
 
Om het portal voor de milieuprofessional zoveel mogelijk mogelijkheden te geven voor kennisontwikkeling en-uitwisseling bied het portal voor de milieu professional  zoveel. Al het zo belangrijke nieuws voor de milieuprofessional is bij elkaar gebracht om een goed nieuws overzicht te geven wat belangrijk is voor de milieu professional
 
De portal voor de milieu professional  heeft als een van de doelstellingen om zoveel mogelijk nieuws te genereren voor de professional op het gebied van milieu en bevordert de formulering van doordachte en delicate oplossingen voor milieuvraagstukken en om de milieuprofessionals op de hoogte te houden en om zo alle kennis te vergaren en op de hoogte te blijven van alle milieuproblemen.

meer nieuws

26-03-2017 | Aanleg transportkabel offshore windparken Borssele door Westerschelde kan starten
26-03-2017 | De lokroep van circulaire banen
26-03-2017 | VPRO Tegenlicht: ‘Groene Dromen’
23-03-2017 | Vandebron wil kolencentrale Nuon kopen voor sluiting
21-03-2017 | Energiecommissie roept nieuw kabinet op tot structureel klimaatbeleid, teken ook!
21-03-2017 | Schultz reikt De Ruytermedailles uit
21-03-2017 | Wereldpremière: luisteren naar klimaatmuziek in Rotterdam
21-03-2017 | Pauline Krikke eerste klimaatburgemeester van Nederland
21-03-2017 | Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling in onderwijs?
21-03-2017 | Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie
21-03-2017 | Duitse kolenmijn heeft ook als gigabatterij geen businesscase
20-03-2017 | Nieuwe OV-begeleiderskaart gebruiksvriendelijker
20-03-2017 | Komende maand al ruim 1.000 laadpalen op de blockchain
19-03-2017 | Zembla: Bos als brandstof
19-03-2017 | Het einde van bezit: platform- en product-als-dienst modellen
19-03-2017 | Rekeningrijden: eerst de organisatie en dan de technologie, of andersom?
18-03-2017 | Nederland na de verkiezingen: ‘Vleesch noch visch’
16-03-2017 | Verkiezingsuitslag: duurzaamheid in de verdrukking?
16-03-2017 | Wind, warmte en werk zijn dé breekpunten deze formatie
15-03-2017 | Windpark Alexia bij Zeewolde krijgt 100 BMW i3 accu’s
14-03-2017 | Duurzame energie opwekken uit getijstromen
14-03-2017 | We hebben een Minister van Klimaat en Energie nodig
12-03-2017 | Waarom is milieu & gezondheid in Nederland geen verkiezingsthema?
12-03-2017 | Adviesraad: Betere voorbereiding op technologische innovatie nodig
11-03-2017 | De kracht van links (deel 4)
09-03-2017 | Energietransitie vereist internationale elektriciteitsmarkt
09-03-2017 | Natuurlijk gaat de verkiezingscampagne niet over energie
08-03-2017 | Kiezers voeren actie voor klimaat in slotdebat op NOS
08-03-2017 | Extra geld voor onderzoek Marker Wadden
08-03-2017 | Nieuw stuk A15 bij Arnhem-Nijmegen gaat Rotterdam met Duitsland verbinden
Leeg