Leeg

Ontwerp milieueffectrapport voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied


Vanaf vandaag, donderdag 16 maart, is het mogelijk te reageren op de ontwerpnotitie van het milieueffectrapport (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Via de website PlatformParticipatie kan iedereen die dat wil tot en met 26 april 2023 een zienswijze op de NRD indienen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg