Leeg

Uitstoot landbouw daalt niet meer


De daling van broeikasgas- en stikstofemissies is de laatste jaren gestagneerd. De melkveehouderij stoot het grootste deel van de broeikasgassen uit.

Het bericht Uitstoot landbouw daalt niet meer verscheen eerst op Duurzaamnieuws.


Lees Meer

meer nieuws

Leeg