Leeg

Nederland spil in wereldwijde export van plastic afval


Onderzoek van Plastic Soup Foundation heeft aangetoond dat het kleine Nederland een grote rol speelt in de schimmige handel in plastic afval. Zo was ons land in 2021 EU’s grootste exporteur van plasticafval naar niet-OESO-landen.

Het bericht Nederland spil in wereldwijde export van plastic afval verscheen eerst op Duurzaamnieuws.


Lees Meer

meer nieuws

Leeg