Leeg

Benoeming voorzitter commissie voor de milieueffectrapportage


De heer prof. dr. ir. Hans Mommaas wordt de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om hem voor benoeming voor te dragen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg